TIR CARNET

 

Obradom podataka sa Vašeg TIR CARNET -a, dobijate brojeve: MRN, ODV, ODN. Sa dodeljenim brojevima prolazite Bugarsku carinsku kontrolu bez zadržavanja! To prakticno znaci da kompletnu proceduru za tranzit kroz Bugarsku završavate u našoj špediciji. Pošto je naša firma prisutna i na bugarskoj strani graničnog prelaza, u prednosti ste, jer možete u svakom momentu da rešavate nepredviđene situacije.

Otvaranje TIR Carneta na graničnom prelazu Gradina :

Ukoliko je izvršeno izvozno carinjenje robe u nekoj carinarnici u Srbiji, ali iz bilo kojeg razloga ne postoji mogućnost otvaranja TIR Carnet -a, u tom slučaju on se može otvoriti neposredno na graničnom prelazu prilikom izlaska iz Srbije.

tir carnet, Spedicija, Gradina, kalotina, Service Logistic Puma