Nacionalni tranzit

Nacionalni carinski tranzitni postupak je kada se tranzitni postupak odnosi samo na carinsku teritoriju Republike Srbije, a polazna i odredišna carinarnica se nalaze na ovoj teritoriji (NT postupak).
Mi Vam mozemo uraditi NT sa bilo koje carinarnice u Srbiji, do bilo kog odredista u Srbiji. Za to nije neobhodno prisustvo kamiona/robe, vec su dovoljni verodostojni dokumenti poslati elektronskim putem.
Posedujemo sve vrste garancije , kao i garanciju za NT, koja obezbedjuje pokriće za sve dažbine i poreze, kao i za akciznu robu.

Gradina, Kalotina, nacionalni tranzit, Spedicija