Спедиция

Спедиция и безпроблемно транспортиране на стоки са в основата на добър бизнес. За това са ви  необходими професионални  и навременни услуги.

Нашата компания има отличителен профил, който може да се почувства отвътре и отвън. Висок професионализъм е показан  чрез над среден ангажимент и уважение към клиенти и колеги. Изключителна идентификация чрез лоялност, желание за учене и доверието, което дава възможност за по-високи резултати.

Нашата цел е, всички наши клиенти да са исключително доволни. Ето защо, спедицията  SERVICE LOGISTIC осигурява най-високо качество услуги. С помощта на безупречна организация, която не признава граници между страни, ние сме създали най-добрите условия за над средните резултати. Нашият екип се характеризира с компетентност и подход ориентиран към решение. Постоянно и навсякъде се стремим да подобрим бъдещето.

Спедиция, Service Logistic, Gradina, Kalotina

Пълно обслужване което ние предлагаме включва:

  • Изготвяне на всички видове транзитни документи (Т1, Т2, T2L, TIR и NT)
  • посредничество  и подготовката на исканията за всички видове необходими изследвания (Санитарните, ветеринарните и фитосанитарните инспекции)
  • регистрация и съхранение на стоки в митнически складове
  • Митническо представителство за режим  внос / износ , временен внос / износ, реекспорт на стоки към GP Градина, в Белград и в София)
  • претоварване на стоки под митнически контрол
  • използваме собствена банкова гаранция за обезпечаването на митни сборове при транзитни операции.

По-специално, подчертаваме значението на изготвяне е на транзитни документи,в  което сме лидери в региона. Ако дестинацията на доставката на стоките е към ЕС, Турция и Швейцария, с помощта на собствените си гаранции осигуряваме  вашите стоки до местоназначението.