НТ

Националната митническа транзитна процедура се отнася на режим транзит който се прилага само за транзит през  територия на Република Сърбия и митническата служба на задействане на транзита, както и на приключеането на операцията се намира на същата територия (NT процес).
Ние можем да направим NT със  всяко митническо бюро в Сърбия, до всяка дестинация в Сърбия. За това не е необходимо присъствието на камиони / стоки, но е достатъчно  да изпратите документите  по електронен път.
Ние имаме всички видове гаранции, както и гаранция за NT, която осигурява покритие за всички данъци и такси, както и акцизни стоки.

 

Gradina, Kalotina, National customs transit, Spedicija