Митническо преддставителство

Митническо преддставителство  за режим внос

Бързо и ефективно оформяне на документи  е необходима предпоставка за успешно сътрудничество с нашите клиенти. Тъй като оформяне на процедури за внос и износ включва определен митнически режим, е от основно значение за правилното деклариране  или митническо тарифиране както и предоставяне на пълна документация.

Непълни или грешени митнически документи могат да доведат до забавяне на транспортирането и доставянето на вашите стоки. SERVICE LOGISTIC опростява процеса на митническото оформяне на тези процедури!

Митническо преддставителство  за режим вносна граничните пунктове - обмитяване:

В класическия случай стоките се транспортират, влизайки през граничните пунктове към Сърбия. След издаване на NT документи стоката продължава под  митнически контрол. След това, когато стоките достигнат до мястото на пристигане се затваря NT документ, който трябва да се пусне за свободно обращение (т.е., внос /митническото оформяне)

И двете процедури изискват двойна загуба на време при транзит, но също така означава двойно разходите, тъй като е необходимо да се ангажират двама митнически агенти.

Митническо преддставителство, митници, Kalotina

Ние имаме решение, което спестява време и излишни разходи: ако се извършва освобождаването на стоките вече при граничния пункт при влизане в Сърбия, се събират и двете процедури. Това означава, че стоките напускат границата като свободна/обмитена и собственик на стоката може да я разпорежда без ограничение. Това спестява време, така че камионът не трябва да чакаме отново при вътрешна митница, и от друга страна намалява разходите.

Относно работното време , вътрешна митническа служба на Градина работи в събота и неделя, 24 часа в денонощието, и мове да се обмити стоката през цялото време.

Разходите за тези митнически процедури, както уобичаено плаща вносителя,  не и  превозвача,то по този начин  превозвачът има икономии на разходи в размер на цената документ NT и време.