O nama

Špedicija Service Logistic Puma je firma sa mešovitim srpsko - bugarskim kapitalom, sa glavnom ispostavom na GP Gradina. Odatle prisutnost poslovnica na graničnom prelazu u obe države ( Gradina i Kalotina ). Pored špediterskih usluga Service Logistic Puma pruža i usluge internacionalnog i domaćeg transporta.

Pored kancelarija na GP Gradina posedujemo i kancelarije na Carinskom Terminalu Beograd, Sofiji i Skoplju. Naša špedicija ima partnerske odnose sa špedicijama na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija kao i na Kapikulama (TR) i Kapitan Andrejevu (BG).

Kompletna usluga koju klijenti mogu dobiti obuhvata:

  • izradu tranzitnih dokumenata (T1, T2, T2L, TIR i NT)
  • posredovanje pri izradi zahteva za sve vrste pregleda robe (sanitarni, tržišni, veterinarski i fitopatološki pregled)
  • prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skadište
  • carinjenje robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, reeksport robe na GP Gradina, u Beogradu i u Sofiji)
  • pretovar robe pod carinskim nadzorom
  • korišćenje spostvene medjunarodne carinske bankarske garancije
  • posedovanje sopstvenog javnog Carinskog skladišta u Bugarskoj

Posebno bi istakli značaj izrade tranzitnih dokumenata u čemu smo lideri u regionu. Ukoliko je odredište isporuke za Vašu robu u EU, Turskoj ili Švajcarskoj, uz pomoć sopstvene carinske garancije upućujemo Vašu robu na željenu destinaciju.

Naš iskusan tim ovlašćenih carinskih zastupnika i naši referenti obučeni su da sve postavljene zadatke obave na visoko profesionalan način i u što kraćem roku.

Naš cilj je da, u skladu sa zakonskim okvirima, maksimalnim angažovanjem ljudi i resursa opravdamo ukazano poverenje.

Među našim klijentima poznati smo po brzini i kvalitetu usluge kao i uspešnom rešavanju svih tranzitnih problema, što je i potvrđeno dobijanjem sertifikata Firme od poverenja za 2016. godinu.

U cilju zadovoljenja potreba naših klijenata, na GP Gradina, otvorili smo i menjačnicu. Vozači i putnici koji se zateknu na teritoriji graničnog prelaza su uglavnom strani državljani. Značajan problem predstavlja što oni ne raspolažu dovoljnom količinom domace valute. Mogućnost menjanja novca na graničnom prelazu ima slične komparativne prednosti . Vozači za vreme čekanja mogu svoj novac promeniti u dinare.

Menjački poslovi na graničnim prelazima potpomažu i rad službenih organa. Pošto se često dešava da dođe do saobraćajnog prekršaja kako u putničkom, tako i u teretnom saobraćaju. Zahvaljujući menjačnici na graničnom prelazu stranka ne mora putovati do najbližeg grada da bi promenili svoj novac, nego to može obaviti na licu mesta.